Är ni vårt nästa familjehem?

Vi på Agera Group söker alltid efter trygga och engagerade familjehem. För info om vad det innebär att vara familjehem och vilket stöd vi erbjuder.

Med flexibilitet som ledord strävar vi på Agera Group att erbjuda ett tryggt och individanpassat boende. Vi erbjuder flera olika former av boende och stödinsatser för att möta klientens behov av boende såväl som stöd och behandling.

Agera Group kan både erbjuda familjehem, stödboende och förstärkt familjehem. Våra familjehem har jourstöd och får också utbildningar och stöd på plats vid Per-Olsgården i Valbo, strax norr om Gävle. Tillsammans med uppdragsgivaren formar vi våra insatser med klientens behov i fokus.